Massage

Ta hand om din kropp!

Massagens historia börjar redan för 5000 år sedan i Kina och allt sedan dess så har den utvecklats i olika former. Massagens läkande och stimulerande förmåga är vida känd och används i både förebyggande, vårdande och rehabiliterande syfte. Att motverka stress med dess avslappande effekter är också en viktig del i behandlingen. Massörerna på Beach Arena tar väl hand om dig oavsett vilket behov du och din kropp behöver. Välkommen!

Klassisk massage

Inom massage arbetar man med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler). Inom detta yrkesområde krävs fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser  bland annat i massage  och muskeltöjningar. En massör arbetar både i friskvårdande och förebyggande syfte med att förebygga muskelspänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle.

Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt och kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. De positiva fysiska och mentala effekterna är många:

 • Gör spända muskler mjuka och elastiska
 • Ökar blodcirkulationen i musklerna
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Stärker immunförsvaret
 • Har en avslappnande effekt på kroppen
 • Ger en djupare och lugnare andning
 • Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
 • Ger en ökad kroppskännedom
 • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar
 • Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang
 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • Motverkar stress
 • Har en lugnande effekt på nervsystemet
 • Ökar vår koncentrationsförmåga
 • Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Medicinsk massage

Upplägg vid nybesök

 1. Symtom- och personrelaterad information (anamnes)                                    
 2. Undersökning och bedömning (inspektion, rörlighet, palpation,                                ortopediska tester, neurologiska tester)                                                                  
 3. Behandling (ledmobilisering, generella mjukdelstekniker,                                        muskelenergiteknik, artikulering, triggerpunkter) och                                                      eventuella hemövningar                                                                                                 

Upplägg vid återbesök

 1. Återkoppling till senaste behandling och ny undersökning                            
 2. Behandling (ledmobilisering, generella mjukdelstekniker, muskelenergiteknik, artikulering, triggerpunkter) och eventuella hemövningar                        

Vår Personal

Priser

 • Klassisk massage, 45 min 600:-
 • Klassisk massage, 60 min 750:-
 • Medicinsk massage, nybesök 75 min 850:-
 • Medicinsk massage, återbesök 45 min 750:-