lena

Lena Nordlander

Leg. fysioterapeut.

Jag heter Lena Nordlander och är en före detta elit – och landslagsspelare i volleyboll. Jag avslutade min idrottsliga karriär i Schweiz där jag spelade professionellt. Jag är en kvinna med ett stort idrottsintresse, för tillfället är det mest beachvolleyboll, löpning och fysträning utomhus jag ägnar mig åt.

Jag har varit legitimerad fysioterapeut sedan 2007.

Jag har tidigare jobbat inom sjukvården och dessa år var väldigt utvecklande och lärorika. Dock så kände jag att jag ville jobba mer förebyggande och hälsoinriktat. Jag utvecklade ett stort intresse för folkhälsoarbete, kost, hälsa och beteendemedicin vilket jag också har börjat utbilda mig inom. Detta knyter an bra till min grundutbildning som fysioterapeut.

Genom mina kunskaper och erfarenheter kan jag stödja och hjälpa personer med behandling och rehabilitering när en skada redan är skedd. Jag kan dessutom hjälpa till i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet genom t ex kost – och träningsrådgivning och vägledning till ökad hälsa och ökat välbefinnande.

Jag ser mig själv som en hälsoutvecklande fysioterapeut.

Utbildning

 • Kost, näring och hälsa
 • Idrottsmedicin med inriktning idrottsnutrition
 • Grundläggande näringsfysiologi
 • Folkhälsa och folkhälsoarbete
 • Hälsoarbete i arbetslivet
 • Fysioterapeutprogrammet
 • Anpassa och ordinera fysisk aktivitet på recept
 • Teorier och modeller inom beteendemedicin
  Beteendemedicinska tillämpningar i fysioterapi
 • 2009 – nu
  Privat fysioterapeut i Linköping
 • 2011 – 2017
  Sjukgymnast, Neurokirurgiska kliniken
 • 2011 – 2012
  Sjukgymnast
  herrlaget LVC
 • Volleybollspelare
  Elit, proffs –och landslagsnivå